Presentaci de l'empresa

Presentació de l'empresa

El Comú d’Encamp, l’any 1989 va crear Sercensa (Serveis Comunals d’Encamp S.A.) per a què gestionés alguns serveis comunals.

Actualment, l’activitat de Sercensa és la pròpia d’una distribuïdora elèctrica és a dir que el seu negoci consisteix en la compra d’energia a Feda i la venda d’aquesta als seus clients que són els usuaris del Pas de la Casa.
Feda distribueix energia elèctrica als seus usuaris finals i a 4 empreses distribuïdores que són: Nord Andorrà SA, Mútua Elèctrica de Sant Julià, Unió Elèctrica La Molina d’Encamp i Sercensa.

Aproximadament, el 30% del total de l’energia consumida al país és distribuïda per aquestes 4 empreses.


PART DE MERCAT:

Consum total Andorra : 580 milions de kWh

Feda: 70%
Distribuïdores: 30%

• Sercensa: 7% (42,4 milions de kWh)

2.970 comptadors instal·lats

• Nord Andorrà S.A.: 13%
• Mútua Elèctrica de St. Julià: 10%
• Unió Elèctrica Encamp: 0,2%INVERTIM PER MILLORAR EL SERVEI

Cada any, per tal de millorar la qualitat del servei als nostres usuaris, Sercensa inverteix 250.0000 euros en la nostra xarxa elèctrica i en les instal·lacions.

Aquest volum important d’inversions s’ha distribuït en dos grans línies:

1. Renovació de les instal·lacions i la substitució dels aparellatges més antics per material de nova generació.

2. Inversions en la xarxa amb noves línies soterrades per connectar les estacions transformadores entre si, amb l’objectiu assolit de garantir el subministrament dels usuaris en cas d’avaria o de temps de tall mínim (de vegades imperceptible pel client).

Totes aquestes inversions i aquests manteniments a la xarxa es tradueixen en:

un servei de qualitat,
• la disminució del risc d’avaria i de tall del subministrament,
• una seguretat més gran i un impacte visual més baix (línies soterrades),
• donar resposta a les necessitats creixents actuals i futures dels nostres clients.

 

El consum global de Sercensa durant l’any 2017, ha estat de 42,4 GWh , que correspon a un 0,2% mes respecte l’any anterior.

 

© 2011 - 2018 Sercensa