Compromís amb el medi ambient

El nostre compromís amb el medi ambient

INSTAL·LACIÓ DE CARREGADORS AL CARRER PER A VEHICLES ELÈCTRICS

En el marc de l’AESE s’han instal·lat carregadors per a vehicles elèctrics per a incentivar i facilitar l’ús d’aquest tipus de vehicles que sense dubte seran els vehicles en un futur pròxim.SOTERRAMENT DE LES NOSTRES LÍNIES ELÈCTRIQUES

Totes les línies elèctriques que es realitzen o milloren són soterrades, són per tant, invisibles als nostres clients i visitants. També és més segur a nivell de qualitat del subministrament i redueix els possibles sinistres.


ESTUDIS SOBRE ENERGIES ALTERNATIVES I RENOVABLES

Des de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic AESE de la qual Sercensa forma part, s’estan estudiant les possibilitats de generació elèctrica a partir d’energies alternatives i renovables (cogeneració amb gas, hidràulica, eòlica,...).


RECICLATGE

Fem una tria selectiva de tots els materials antics que es retiren (comptadors, cables, .... ) per al seu correcte reciclatge, també s’analitzen els olis utilitzats i es reemplacen els antics pels nous no contaminats seguint el protocol de medi ambient.

En les nostres oficines, tenim com a norma no utilitzar el paper si no és imprescindible i informatitzar al màxim tots els processos. Reciclem el paper, els cartutxos d’impressió, ...© 2011 - 2018 Sercensa