Donar d'alta un comptador

Donar d'alta un comptador

QUÈ HE DE FER PER CONTRACTAR?

1 - SOL·LICITUD

Haureu de signar una sol·licitud a les nostres oficines.

2-DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

 • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
  Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.

  Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

  Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

  Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

 • Cens emfitèutic: si el és propietari o contracte d’arrendament si el contractant és llogater.

 • Registre de comerç : a nom de l’empresa o persona.

 • Domiciliació bancària IBAN : omplir formulari a les nostres oficines.

 • Passaport o document nacional d’identitat: a nom del contractant.

 • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d’anar ell/a mateix/a documentat (passaport o DNI).

  Un cop formalitzat el contracte se n’hauran de signar 2 exemplars originals: un pel client i un per Sercensa.

QUANT COSTA L’ALTA?

DESPESES DE CONTRACTACIÓ

TARIFA ALTA COMPTADORS
COMPRA
DIPÒSIT
Blava professional (BP) 110 € 157,30 € kW contractats x 100 x preu del kWh
(Te)
Vermella (VR) 363 € 138,60 € kW contractats x 50 x preu del kWh (Te)
Verda (VD) 731,50 € 184,80 €

El dipòsit: és una garantia sobre el pagament .


Exemples de despeses de contractació per l’any 2018:

tarifa BPL

20 kW= 471,73 €

tarifa VRM

25 kW = 644,30 €
31,5 kW = 675,53 €
40 kW = 712,77 €
50 kW = 759,92 €

tarifa VDC

250 kW = 2.521,51 €

 

© 2011 - 2018 Sercensa