Modificació de la potència d'un comptador

Modificació de la potència d'un comptador

QUÈ HE DE FER PER CONTRACTAR?

1 - SOL·LICITUD:

Haureu de signar una sol·licitud a les nostres oficines.


2 - DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR:

 • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
  Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.

  Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

  Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

  Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

 • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d'anar ell/a mateix documentat (passaport o DNI).

  Un cop formalitzat el contracte se n’hauran de signar 2 exemplars originals: un pel client i un per Sercensa.

 

QUANT COSTA LA MODIFICACIÓ DE POTÈNCIA?

41,00 € + actualització del dipòsit

Actualització del dipòsit = dipòsit antiga potència - dipòsit nova potència

El DIPÒSIT es cobra en concepte de garantia de pagament del rebut elèctric.

BLAVA PROFESSIONAL: Dipòsit = kW contractats x 100 hores x preu Te.
VERMELLA I VERDA: Dipòsit = kW contractats x 50 hores x preu Te.

 

© 2011 - 2018 Sercensa