Tarifes per a empreses

Tarifes per a empreses - 2019 (BOPA núm. 78 del 19.12.2018)











TARIFA BLAVA PROFESSIONAL (BP) - petits professionals fins a 20kW

També tindran aquesta tarifa els SERVEIS COMUNITARIS: ascensors, enllumenats d’escales,... fins a 20 kW.

2 tipus de tarifes:

• CURTA (BPC)
• LLARGA (BPL)

depenent del factor d’utilització (consum anyal kWh / potència contractada en kW).

2 classes de contractació:

• la contractació simple
• la contractació amb discriminació horària.


CONTRACTACIÓ SIMPLE

BLAVA PROFESSIONAL (BP) fins a 20 kW

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te) TERME D'ENERGIA MÍNIMS (Te mín.)
BPC 1,64€ 0,0995€ 0,0889€
BPL 1,84€ 0,0962€ 0,0862€

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preu que s’aplica al consum.
Terme d’energia mínims: s’aplica si el consum en kWh és inferior a la potència x 0,667 x dies de facturació.


Concepte de mínims:

Només s’aplica a les tarifes BLAVES.

Com es calcula el mínim?
Mínim (kW) = Potència (kW) contractada x 0,667 x dies de facturació

Si els kW mínims són superiors al consum real, es facturarà en concepte d’energia:

 • el consum al preu Te
 • + (mínims menys consum) al preu Te MÍNIMS.

 

CONTRACTACIÓ AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

BLAVA PROFESSIONAL (BP )- fins a 20kW – opció discriminació horària

Aquesta opció és aplicable únicament si la potència contractada és igual o superior a 8,8kW, i en el cas de calefacció per acumulació.

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te) DIA TERME D'ENERGIA (Te) NIT TERME D'ENERGIA MÍNIMS (Te mín.)
BPH 1,84€ 0,1106€ 0,0673€ 0,0946€

Hores nit: de 23h a 8h
Hores dia: de 8h a 23h

El rebut mensual es compon de:

 • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
 • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
 • Manteniment dels aparells instal·lats.
 • Impost: IGI 4,5%

Principi de pàgina








TARIFA VERMELLA (VR) - professionals entre 25 i 250 kW

3 tipus de tarifes:

 • CURTA (VRC)
 • MITJANA (VRM)
 • LLARGA (VRL)

depenent del factor d’utilització (consum anyal kWh / potència contractada en kW).

2 classes de contractació:

 • la contractació simple
 • la contractació amb discriminació horària (triple tarifa vermella).


CONTRACTACIÓ SIMPLE

VERMELLA (VR) entre 25 i 250 kW

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te)
VRC 2,10€ 0,0961€
VRM 2,19€ 0,0943€
VRL 2,45€ 0,0928€

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preu que s’aplica al consum.

 

CONTRACTACIÓ AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

TRIPLE TARIFA VERMELLA (VR) entre 25 i 250 kW – opció discriminació horària

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te) DIA TERME D'ENERGIA (Te) PUNTA TERME D'ENERGIA (Te) NIT
VRH 2,95€ 0,0904€ 0,1538€ 0,0685€

 

PERÍODE HORES PUNTA HORES NIT HORES DIA
Novembre, desembre, gener febrer i març De 10 a 13h i
De 18h a 21h
De 23h a 8h La resta de les hores
Els altres mesos ---- De 23h a 8h La resta de les hores

 

El rebut mensual es compon de:

 • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
 • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
 • Manteniment dels aparells instal·lats.
 • Impost: IGI 4,5%

 

Principi de pàgina








TARIFA VERDA (VD) - professionals superior a 250kW

Grans industrials (grans magatzems, estacions d’esquí,...).

3 tipus de tarifes:

 • CURTA (VDC)
 • MITJANA (VDM)
 • LLARGA (VDL)

depenent del factor d’utilització (consum anyal kWh / potència contractada en kW).

2 opcions de contractació:

 • la contractació simple
 • la contractació amb discriminació horària (triple tarifa verda)

 

CONTRACTACIÓ SIMPLE

VERDA (VD) superior a 250 kW

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te)
VDC 2,95€ 0,0993€
VDM 3,08€ 0,0973€
VDL 3,41€ 0,0954€

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preu que s’aplica al consum.

 

CONTRACTACIÓ AMB DISCRIMINACIÓ HORÀRIA

TRIPLE TARIFA VERDA (VD) superior a 250 kW – opció amb discriminació horària

CODI TARIFA TERME POTÈNCIA (Tp) TERME D'ENERGIA (Te)
DIA
TERME D'ENERGIA (Te)
PUNTA
TERME D'ENERGIA (Te)
NIT
VDH 4,26€ 0,0927€ 0,1470€ 0,0633€
VDHH 4,16€ (hivern)
0,113 € (resta de l’any)
0,1153€ 0,1650€ 0,0687 €
VDHR 3,95€ 0,0837€ 0,1424€ 0,0604€

 

PERÍODE HORES PUNTA HORES NIT HORES DIA
Novembre, desembre, gener, febrer i març De 10 a 13h i
De 18h a 21h
De 23h a 8h La resta de les hores
Els altres mesos ---- De 23h a 8h La resta de les hores

 

El rebut mensual es compon de:

 • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
 • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
 • Manteniment dels aparells instal·lats.
 • Impost: IGI 4,5%

 

Principi de pàgina




© 2011 - 2018 Sercensa