Trasllat d'un comptador dins d'un mateix edifici

Quan el titular del comptador vulgui traslladar-lo al mateix quadre de comptadors de l’edifici. Si es demana una variació en la potència del comptador, l’abonat haurà de pagar l’augment de potència.

Quins documents he de presentar?

Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).
Quant costa el trasllat?

60,00 € + autorització dipòsit

En aquest cas, el dipòsit serà: nou dipòsit menys dipòsit anterior.

El dipòsit és una garantia de pagament, import del qual es calcula en funció de la tarifa.

Dipòsit = kW x 100 x preu Te de la tarifa contractada

Això és només si tenim la mateixa potència. En el cas de canvi de potència, cal afegir el cost del canvi.