Empresa

TARIFES PER A L'empresa

Consulta les tarifes vigents per a l’empresa.

ALTA D'UN COMPTADOR

Què cal presentar per donar d’alta un comptador?

baixa d'un comptador

quina és la documentació que cal presentar?

trasllat d'un comptador

quina documentació cal presentar i quant costa?

CANVI DE DOMICILIACIÓ

Què cal presentar per canviar la domiciliació bancària?

Modificar LA POTÈNCIA

Què haig de fer i quant costa modificar la potència?

canvi de titular per herència

quin cost té? què cal presentar per canviar el titular?