Contractar subministrament elèctric

Què he de fer per contractar-ho?

1. SOL·LICITUD

Haureu de signar una sol·licitud a les nostres oficines.

2. DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.

Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

  • Cens emfitèutic: si el és propietari o contracte d’arrendament si el contractant és llogater.
  • Certificat d’habitabilitat (edificis construïts fins a l’any 1999) o cèdula d’habitabilitat (a partir de l’any 2000): és el document on es certifica que l’habitatge té el nivell d’habitabilitat exigit per la legislació vigent segellat pel departament d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra
  • Registre de comerç: a nom de l’empresa o persona.
  • Domiciliació bancària IBAN: omplir formulari a les nostres oficines.
  • Passaport o document nacional d’identitat: a nom del contractant.
  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).
Quant costa donar-lo d'alta?

1. DESPESES DE CONTRACTACIÓ

TarifaAltaCompra materialDipòsit
BLAVA61,00€50,00€kW contractats x 100 x preu del kWh (Te)
BLAVA SOCIAL61,00€50,00€kW contractats x 100 x preu del kWh (Te)

El dipòsit: és una garantia sobre el pagament.

Exemples de despeses de contractació per l’any 2021:

tarifa BDP

4,4 kW → 169,50 €