Tarifa blava per a empreses

Tarifa blava per a professionals (BP)

Indicat per a petits comerços

Fins a 20 kW

També tindran aquesta tarifa els serveis comunitaris: ascensors, enllumenats d’escales, etc. Sempre que no superin els 20 kW.

Hi ha 2 classes de contractació dins la tarifa blava professional:

1) Tarifa plana

Blava professional amb tarifa plana

Fins a 20 kW

Hi ha 2 tipus de tarifes, les quals depenen del factor d’utilització (consum anyal kWh / potència contractada en kW):

  • CURTA (BPC)
  • LLARGA (BPL)
Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te)Terme d'energia mínims (Tem)
BPC2,44€0,1422€0,1326€
BPL2,75€0,1375€0,1286€


Terme de potència:
 preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preu que s’aplica al consum.
Terme d’energia mínims: s’aplica si el consum en kWh és inferior a la potència x 0,667 x dies de facturació.

Concepte de mínims:

Només s’aplica a les tarifes BLAVES.

Com es calcula el mínim?

Mínim (kW) = Potència (kW) contractada x 0,667 x dies de facturació

Si els kW mínims són superiors al consum real, es facturarà en concepte d’energia:

  • el consum al preu Te
  • + (mínims menys consum) al preu Te MÍNIMS.
2) Per discriminació horària

Blava professional amb discriminació horària

Fins a 20 kW

Aquesta opció és aplicable únicament si la potència contractada és igual o superior a 8,8kW, i en el cas de calefacció per acumulació.

Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te) diaTerme d'energia (Te) nitTerme d'energia mínims (Tem)
BPH2,77€0,1590€0,0968€0,1419€
  • Hores nit: de 23h a 8h
  • Hores dia: de 8h a 23h

El rebut mensual es compon de:

  • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
  • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
  • Manteniment dels aparells instal·lats.
  • IGI 4,5%