Contractar subministrament elèctric

Què he de fer per contractar-ho?

1 – SOL·LICITUD

Haureu de signar una sol·licitud a les nostres oficines.

2-DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

  • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
    Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.
  • Cens emfitèutic: si el és propietari o contracte d’arrendament si el contractant és llogater.
  • Registre de comerç: a nom de l’empresa o persona.
  • Domiciliació bancària IBAN: omplir formulari a les nostres oficines.
  • Passaport o document nacional d’identitat: a nom del contractant.
  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).
Quant costa donar-lo d'alta?

DESPESES DE CONTRACTACIÓ

TarifaAltaCompra materialDipòsit
BLAVA110,00€157,00€kW contractats x 100 x preu del kWh (Te)
BLAVA110,00€208,00€kW contractats x 100 x preu del kWh (Te)
VERDA732,00€185,00€kW contractats x 50 x preu del kWh (Te)
VERMELLA363,00€139,00€kW contractats x 50 x preu del kWh (Te)

El dipòsit: és una garantia sobre el pagament .

Exemples de despeses de contractació per l’any 2018:

tarifa BPL

20 kW→ 504,62 €

tarifa VRM

25 kW → 671,34 €
31,5 kW → 709,49 €
40 kW → 759,39 €
50 kW → 818,09 €

tarifa VDC

315 kW → 2.893,93 €