• battery-22119_1920
  • cartons-269793_1920
  • printers-344016_1920
  • reciclatge cables llum

Reciclatge

Fem una tria selectiva de tots els materials antics que es retiren (comptadors, cables, etc.) per al seu correcte reciclatge, també s’analitzen els olis utilitzats i es reemplacen els antics pels nous no contaminats seguint el protocol de medi ambient.

Per altra banda, en totes les oficines de Sercensa tenim com a norma no utilitzar el paper si no és imprescindible i informatitzar al màxim tots els processos. Reciclem el paper, els cartutxos d’impressió, …

Detalls del projecte

  • Material reciclat: comptadors, cables, olis, paper, cartutxos d'impressió, etc.