Tarifa verda per a empreses

Tarifa verda per a professionals (VD)

Indicat per a grans magatzems, estacions d’esquí, etc.

Superior a 250 kW

Indicat per a grans industrials (grans magatzems, estacions d’esquí, etc.).

Hi ha 2 classes de contractació dins la tarifa verda professional:

1) Tarifa plana

Verda professional amb tarifa plana

A partir de 250 kW

Dins de la verda professional hi ha 3 tipus de tarifes en funció del factor d’utilització (consum anyal kWh / potència contractada en kW):

  • CURTA (VDC)
  • MITJANA (VDM)
  • LLARGA (VDL)
Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te)
VDC2,92€0,0983€
VDL3,38€0,0944€
VDM3,05€0,0963€

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preu que s’aplica al consum.

2) Per discriminació horària

Verda professional amb discriminació horària

A partir de 250 kW

Triple tarifa verda (VD).

Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia dia (Ted)Terme d'energia punta (Tep)Terme d'energia nit (Ten)
VDH4,34€0,0944€0,1496€0,0644€
VDHR4,02€0,0852€0,1450€0,0615€

PERÍODE HORES PUNTA HORES NIT HORES DIA
Novembre, desembre, gener, febrer i març De 10h a 13h i de 18h a 21h De 23h a 8h La resta de les hores
Els altres mesos ———- De 23h a 8h La resta de les hores

El rebut mensual es compon de:

  • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
  • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
  • Manteniment dels aparells instal·lats.
  • Impost: IGI 4,5%