Tarifa vermella per a empreses

Tarifa vermella per a professionals (VR)

Indicat per a hotels, centres comercials, etc.

Entre 25 kW i 250 kW.

Hi ha 2 classes de contractació dins la tarifa vermella professional:

1) Tarifa plana

Vermella professional amb tarifa plana

Entre 25 i 250 kW

La tarifa vermella inclou 3 tipus de tarifes en funció del factor d’utilització (consum anyal kWh / potència contractada en kW):

  • CURTA (VRC)
  • MITJANA (VRM)
  • LLARGA (VRL)
Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia (Te)
VRC3,18€0,1458€
VRM3,31€0,1432€
VRL3,72€0,1408€

Terme de potència: preu per kW contractat (import fix mensual)
Terme d’energia: preu que s’aplica al consum.

2) Per discriminació horària

Vermella professional amb discriminació horària

Entre 25 kW i 250 kW

 

Codi tarifaTerme de potència (Tp)Terme d'energia dia (Ted)Terme d'energia punta (Tep)Terme d'energia nit (Ten)
VRH4,53€0,1392€0,2367€0,1055€

PERÍODE HORES PUNTA HORES NIT HORES DIA
Novembre, desembre, gener, febrer i març De 10h a 13h i de 18h a 21h De 23h a 8h La resta de les hores
Els altres mesos ———- De 23h a 8h La resta de les hores

El rebut mensual es compon de:

  • Import d’energia: terme d’energia x kWh consumits.
  • Import de potència: terme de potència x kW contractats.
  • Manteniment dels aparells instal·lats.
  • Impost: IGI 4,5%