Canvi de domiciliació bancària

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

A continuació podeu veure els documents que cal presentar per portar a terme el canvi de domiciliació bancària.

  • Domiciliació bancària: les dades bancàries de l’abonat: nom del banc, sucursal i el codi IBAN.
  • Passaport o document nacional d’identitat: a nom del contractant i signatura.
  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).

Aquest tràmit és totalment gratuït i s’ha d’efectuar OBLIGATÒRIAMENT a les oficines de Sercensa (i no al banc).

Important: aquest tràmit es podrà fer sempre i quan el titular del contracte i el del nou compte bancari sigui EL MATEIX.