Trasllat d'un comptador

Trasllat d’un comptador dins d’un mateix edifici

Documents que he de presentar

Quan el titular del comptador vulgui traslladar-lo al mateix quadre de comptadors de l’edifici. Si es demana una variació en la potència del comptador, l’abonat haurà de pagar l’augment de potència.

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

  • Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió: a nom de l’abonat.
    Lliurat per un electricista autoritzat i segellat pel departament de Tràmits del Govern o penjat a la web del Govern.Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.
  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).
Quant costa el trasllat?

60,00 € + autorització dipòsit

En aquest cas, el dipòsit serà: nou dipòsit menys dipòsit anterior.

El dipòsit és una garantia de pagament, import del qual es calcula en funció de la tarifa.

Dipòsit = kW x 100 x preu Te de la tarifa contractada

Això és només si tenim la mateixa potència. En el cas de canvi de potència, cal afegir el cost del canvi.