• plaques-solars
  • energia eolica
  • energia-hidraulica
  • project-3

Estudi sobre energies alternatives i renovables

Des de l’Associació d’Entitats del Sector Energètic AESE de la qual Sercensa forma part, s’estan estudiant les possibilitats de generació elèctrica a partir d’energies alternatives i renovables (cogeneració amb gas, hidràulica, eòlica,…).

Detalls del projecte

  • Tipus d'energia: eòlica, hidràulica, cogeneració amb gas, etc.