Modificació de la potència

Què he de fer per modificar-la?

1. SOL·LICITUD

Haureu de signar una sol·licitud a les nostres oficines.

2. DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

Si la potència a contractar és inferior o igual a 10kW no caldrà projecte elèctric.

Si la potència és superior a 10kW caldrà projecte elèctric per a poder tenir el butlletí elèctric.

Nota: la potència (taula de potències) que subministrarà Sercensa serà la que figuri en el Butlletí d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquesta la calcularà l’electricista.

  • Si l’abonat no es pot desplaçar fins a les nostres oficines, la persona que el representi haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i acreditar-se amb un document (passaport o DNI).
Quant costa la modificar la potència?

45,00 € + actualització del dipòsit

Actualització del dipòsit = dipòsit antiga potència – dipòsit nova potència

El DIPÒSIT es cobra en concepte de garantia de pagament del rebut elèctric.

Dipòsit = kW contractats x 100 hores x preu Te (0,0975€).