Canvi de domiciliació bancària

Aquest tràmit és totalment gratuït i s’ha d’efectuar obligatòriament a les oficines de Sercensa (i no al banc).

DOCUMENTS QUE HEU DE PRESENTAR

  • Domiciliació bancària: les dades bancàries de l’abonat: nom del banc, sucursal i el codi IBAN.


  • Passaport o document nacional d’identitat: a nom del contractant i signatura.


  • Autorització de l’abonat: en cas de no poder desplaçar-se l’abonat a les nostres oficines, la persona autoritzada haurà de presentar una autorització signada per l’abonat i també haurà d’anar ell/a mateix/a documentat (passaport o DNI).


IMPORTANT: aquest tràmit es podrà fer sempre i quan el titular del contracte i el del nou compte bancari sigui EL MATEIX.

© 2011 - 2018 Sercensa